Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 5 Ἰουνίου 2018 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία, γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων τῆς ἁρμοδιότητός Της.

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

Εκδήλωση Μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

(29 Μαΐου 1453)


Του ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

www.ret-anadromes.blogspot.com

http://historicalcrete.ims.forth.gr

 

   Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης»  (Ωδείο) της πόλεώς μας, έλαβε χώρα εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου 1453), με τον τίτλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», από τη Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018


   Στήν κα­τά­με­στη αἴ­θου­σα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ», στήν πα­λι­ά πό­λη τοῦ Ρε­θύ­μνου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τήν Τε­τάρ­τη 30ή Μα­ΐ­ου 2018 ἀ­πό τή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἡ Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως μέ τί­τλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ».

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τά κατά καιρούς διαβήματά Της πρός τήν Πολιτεία, ἀπό τό περασμένο ἔτος, γιά τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὅπως παρουσιάζεται σέ σχέδιο ἐπιστημονικῆς ὁμάδας, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της προσκάλεσε ὅλους τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, γιά νά τούς μεταφέρει τίς θέσεις Της γιά τό σημαντικό θέμα αὐτό.

 

 

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΑΝΤΙΤΙΣΣΑΣ

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Βενετία, Santa Maria Della Salute

   Την Τρίτη 22α Μαΐου 2018 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, εκ προσώπου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, συνοδευόμενος από τον Κωδικογράφο της Συνόδου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη, και τα μέλη του Σωματείου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου "Ανδρέας ο Κρήτης" τέλεσαν, με την ευλογία και παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, την Ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως, ποίημα του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ενώπιον της Ιεράς και Ιστορικής Εικόνος της Παναγίας της Μεσοπαντίτισσας, η οποία προέρχεται από τον Χάνδακα της Κρήτης, αποτελούσε πνευματικό θησαυρό της ευσέβειας του Κρητικού Λαού, μεταφέρθηκε στη Βενετία κατά τον Κρητικό Πόλεμο και από το 1669 μ.Χ. φυλάσσεται στο Ναό της Santa Maria Della Salute (Ναός της Παναγίας της Υγείας).

 

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

   Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος από την 21η έως την 24η Μαΐου 2018 θα βρίσκεται, εκ προσώπου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, στην Βενετία συνοδεύοντας τα μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου στο προσκύνημά τους στην Παναγία την Μεσοπαντίτισσα, η οποία προέρχεται από τον Χάνδακα της Κρήτης, αποτελούσε πνευματικό θησαυρό της ευσέβειας του Κρητικού Λαού, μεταφέρθηκε εκεί κατά τον Κρητικό Πόλεμο και τα τελευταία 350 έτη φυλάσσεται στον Ναό της Santa Maria Della Salute. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές ο Ρεθύμνιος Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, στο περίφημο ποιητικό έργο του «Ο Κρητικός Πόλεμος», αναφέρεται στην Εικόνα της Μεσοπαντίτισσας, όπως για παράδειγμα στο εξής δίστιχο: «Πλιο παρακάλια δε γροικώ κ' εσφάγηκ' η καρδιά μου - κ' εμίσεψες, Παρθένα μου, Mεσοπαντίτισσά μου».

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ὥρα 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

   Ὁ Ὅμιλος Ἐθελοντῶν κατά τοῦ καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ - Παράρτημα Ἡρακλείου» καί ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου σᾶς προσκαλοῦν στήν ἐκδήλωση μέ θέμα: «Καρκίνος Θυρεοειδοῦς, νεότερα δεδομένα γιά διάγνωση καί ἀντιμετώπιση», ἡ ὁποία θα πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 23η Μαΐου 2018 καί ὥρα 6:00 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

   Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κυριακή 20 Μαΐου 2018


   Στο τέλος της έφτασε και η φετινή κατηχητική περίοδος. Για μια ακόμη φορά την αποχαιρετήσαμε με μια γιορτή που θύμιζε οικογενειακή συνεύρεση. Ήταν μια γιορτή χαράς και δημιουργίας αλλά κυρίως αγάπης χριστιανικής. Όλοι ήταν εκεί. Οι μικροί μας μαθητές γεμάτοι ζωντάνια μας παρουσίασαν το πρόγραμμά τους με θέμα «Επαγγέλματα που χάθηκαν». Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Μητροπολίτης μας, Ιερείς που συμμετείχαν στον εσπερινό της εορτής των Αγίων μας, οι οικογένειες των μαθητών και πλήθος κόσμου.

 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΜΠΕ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κατηχητική Οδοιπορία στο Μυλοπόταμο

 

   Με μια όμορφη ημερήσια οδοιπορία στον ανοιξιάτικο Μυλοπόταμο έκλεισε το Κατηχητικό Σχολείο Αγίας  Φωτεινής Κουμπέ την φετινή του χρονιά.

 

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Δείτε φωτοστιγμιότυπα από τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό της Εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος, το εσπέρας της Τετάρτης 16ης Μαΐου 2018, στον Πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Πανόρμου Μυλοποτάμου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες