Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010


Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,


Ἑτοιμαζόμαστε νά συνεορτάσομε μετά ἀπό λίγες ἡμέρες τήν Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, τά Χριστούγεννα, τήν ἑορτή τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ἀπό ἀγάπη στόν ἄνθρωπο γίνεται ἄνθρωπος γιά νά δώσει τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά γίνει Θεός κατά χάριν.

Σκεπτόμαστε ἰδιαίτερα αὐτές τίς ἡμέρες τούς ἀδελφούς μας πού στεροῦνται ἀκόμη καί τήν τροφή τους, βλέπομε τά προβλήματα τους νά αὐξάνονται συνεχῶς καί ἀνησυχοῦμε. Καθημερινά πολλοί ἄνθρωποι καταφεύγουν στήν Μητρόπολή μας καί ζητοῦν τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἀρνούμαστε σέ κανέναν. Εἶναι παιδιά καί ἀδέλφια μας, τά ὁποῖα ἔχουν ἀνάγκη ἑνός καλοῦ λόγου, ἑνός χαμόγελου καί βασικῶν ἀγαθῶν, ἔχουν ἀνάγκη ἐλπίδας ὄταν ὅλα γύρω τους τούς ἀπελπίζουν.

Τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας διέθεσε στούς ἀνθρώπους τό περασμένο ἔτος ἀρκετά χρήματα (38.000 Εὐρώ) γιά φάρμακα, γιά παιδικές τροφές, διένειμε τρόφιμα καί ροῦχα. Καί ὅλα αὐτά ἔγιναν ἀποκλειστικά μέ τήν δική σας ἀγάπη καί συμπαράσταση.

Βασική πηγή γιά τά χρήματα πού διαχειρίζεται τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί πού ἀπαιτοῦνται γιά νά καλύπτονται οἱ βασικές ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας, εἶναι ὁ καθιερωμένος ἔρανος τῆς ἀγάπης πού γίνεται κάθε χρόνο. Ὁ ἔρανος αὐτός ἐφέτος θά πραγματοποιηθεῖ στίς ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου τήν Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 καί στίς ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἐνισχύσετε τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τόν σκοπό αὐτό. Γνωρίζομε πῶς ὅτι θά προσφέρει ἡ ἀγάπη Σας στόν ἔρανο αὐτό θά εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά Σας, γι’ αὐτό καί ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία ὅσο μικρό καί ἄν εἶναι τό ποσό τῆς προσφορᾶς Σας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καί Σᾶς εὔχομαι καλά Χριστούγεννα. Νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη καί ὁ Θεός νά Σᾶς χαρίζει πάντοτε τά ἀγαθά Του. 


Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη


Ὁ Ἐπίσκοπός Σας


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες