Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
18 ΚΑΙ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

Πρός
τούς  Αἰδεσιμ. Κληρικούς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου


Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,


       Ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς ἐνημερώσομε γιά ἕνα θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ προσωπικά καί ἔντονα ἰδιαίτερα τό τελευταῖο αὐτό χρονικό διάστημα. Τό γνωστό πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως φέρνει καθημερινά στήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας πολλούς ἀνθρώπους πού στεροῦνται ἀκόμα και τήν τροφή τους, τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα καί δέν μποροῦμε νά ἀδιαφορήσομε γιά τά προβλήματά τους. Προσπαθοῦμε νά σταθοῦμε δίπλα τους καί νά κάνουμε ὅτι μποροῦμε κυριολεκτικά. Μακάρι νά μπορούσαμε παραπάνω. Διευρύναμε τά συσσίτια. Ἤδη ἔχουν διπλασιαστεῖ ἐκεῖνοι πού λαμβάνουν καθημερινά τροφή ἀπό τά τρία Ἐνοριακά Συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς μας. Χρήματα ὅμως, γιά νά καλυφθοῦν οἱ ἄλλες ἀνάγκες δέ διαθέτομε ἀπεριόριστα.

       Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διαχειρίζεται μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τίς δικές σας προσφορές, οἱ ὁποῖες ἀξιοποιοῦνται γιά τή βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας. Γνωρίζετε πώς αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας, οἱ προσφορές τῶν πιστῶν της καί ὄχι ἡ δῆθεν «ἀμύθητη ἐκκλησιαστική περιουσία», πού κάποιοι διατείνονται ὅτι ὑπάρχει. Γνωρίζετε ἐπίσης καλά πώς ἡ Ἐκκλησία δέν διαθέτει πακτωλό χρημάτων, καταθέσεων ἤ περιουσίας. Καί ὅσα διαθέτει τά ἔχει ἤδη ἀξιοποιήσει στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της μέριμνας.

       Γιά τό σκοπό αὐτό τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας διέθεσε στούς ἀνθρώπους τό περασμένο ἔτος ἑξῆντα δύο χιλιάδες (62.000 εὐρώ) γιά φάρμακα, γιά παιδικές τροφές, διένειμε τρόφιμα καί ροῦχα καί ἔδωσε φοιτητικά ἐπιδόματα. Δόξα τῷ Θεῷ. Καί ὅλα αὐτά ἔγιναν, τό ἐπαναλαμβάνομε, ἀποκλειστικά μέ τήν δική σας ἀγάπη καί συμπαράσταση.  Ἀναλυτικώτερα, τά χρήματα αὐτά προῆλθαν ἀπό τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης τοῦ ἔτους 2010 29.600 εὐρώ, ἀπό εὐγενεῖς χορηγίες καί δωρεές ἀνθρώπων 25.000 εὐρώ καί ἀπό τά κυτία τῶν Ἐνοριῶν 7.000 εὐρώ.

        Βασική πηγή, ὅπως καταλαβαίνετε, γιά τά χρήματα πού διαθέτει τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας, εἶναι ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης πού γίνεται κάθε χρόνο.

        Ὁ ἔρανος αὐτός ἐφέτος θά πραγματοποιηθεῖ στίς ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 καί στίς ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου τήν Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011. Παρακαλῶ πολύ νά συνδράμετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις τό ἔργο αὐτό σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιο Γαλεράκη.

         Γνωρίζω καλά ὅτι τά χρήματα πού θά συλλεγοῦν ἀπό τόν ἔρανο αὐτό καί τά ὁποῖα θά προσφέρει ἡ ἀγάπη σας, ἀνταποκρινόμενη στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας θά εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά Σας, ἰδιαίτερα ἐφέτος. Ὅμως αὐτό εἶναι πού ἔχει τήν ἀξία. Ὅπως καί ἡ ἀνακούφιση πού θά δωθεῖ στούς τελικούς ἀποδέκτες τῆς ἀγάπης σας.

        Σᾶς εὐχαριστῶ γι’ αὐτό ἐκ τῶν προτέρων, σᾶς εὔχομαι καλά Χριστούγεννα καί σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη.


Ὁ Ἐπίσκοπός Σας


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες