Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ Β΄ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τό Σάββατο 17η Αὐγούστου 2013 καί ὥρα 8.30 μ.μ. στήν Αἴθουσα Πυροβολικοῦ ἐντός τοῦ φρουρίου τῆς Φορτέτζας τῆς πόλεως Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκαν τά Ἐγκαίνια τῆς Β΄ Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἡ ὁποία ἔχει ἐνταχθεῖ ἀπό τό Δῆμο Ρεθύμνης στίς ἐκδηλώσεις τοῦ 26ου Ἀναγεννησιακοῦ Φεστιβάλ τῆς πόλεως.
Παρόντες στήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονῆ, ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνης Ταξίαρχος κ. Ἐμμανουήλ Πετράκης, ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου Ρεθύμνης κ. Νικόλαος Ξυπολυτᾶς.  Τά Ἐγκαίνια τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἐπίσης ἡ Ὑπεύθυνη Πολιτισμοῦ τῆς περιφέρειας τῆς Βενετίας κ. Maria Teresa De Gregorio καί πολλοί φιλότεχνοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά θαυμάσουν τά ἔργα τῶν Ρεθυμνίων Ἁγιογράφων πού ἐκτίθενται γιά δύο ἑβδομάδες στήν Φορτέτζα.

""Γιά τήν Ἔκθεση Ἁγιογραφίας καί τήν σημασία της ὡς εἰκαστικοῦ γεγονότος, μέ τό ὁποῖο τό Ρέθυμνο, ἡ Πόλη τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν, καί ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία δίδουν μία ἀκόμη μαρτυρία πνευματικῆς δημιουργίας, παράδοσης καί πολιτισμοῦ, μίλησαν ὁ Ἐπίσκοπός μας καί ὁ κ. Δήμαρχος. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἀφοῦ ὑπενθύμισε τήν Α’ Ἔκθεση πού ἔλαβε χώρα τόν περασμένο Σεπτέμβριο μέ ἀφορμή τήν ἀλησμόνητη Ἐπίσκεψη τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στό Ρέθυμνο, εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι ἀγκάλιασαν μέ ἰδιαίτερη θέρμη αὐτήν τήν πρωτοβουλία τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εὐχαρίστησε ἰδιαίτερα τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαο Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τό βάρος τῆς διοργάνωσης καί τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐκθέσεως καθώς καί τήν Ἀντιδήμαρχο κ. Πέπη Μπιρλιράκη γιά τήν καλή της συνεργασία ἀπό πλευρᾶς τοῦ Δήμου Ρεθύμνης.
Ἐξ ὀνόματος τῶν 29 συμμετεχόντων Ἁγιογράφων μίλησε ὁ κ. Γεώργιος Χριστίδης, ὁ ὁποῖος εἶπε τά ἑξῆς:

«Σεβασμιώτατε,
Κα Ἀντιπεριφερειάρχη,
Κε Δήμαρχε,
Κυρίες καί κύριοι,
Ἐκφράζομε τόν σεβασμό μας καί συγχαίρομε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐγένιο καί τούς συνεργάτες του, πού γιά δεύτερη χρονιά διοργανώνουν τήν Ἔκθεση Ἁγιογραφίας μέ Ἁγιογράφους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἔχει πολλαπλά μηνύματα. Δίνει τήν δυνατότητα στούς καλλιτέχνες νά ἐπικοινωνήσουν μέσω τοῦ ἔργου τους μέ ὅλους ἐσᾶς καί ταυτόχρονα νά καλλιεργηθοῦν ἀνάμεσα σέ μᾶς τούς καλλιτέχνες σχέσεις ἄμιλλας καί δημιουργίας πού θά μᾶς ἀποτρέψουν ἀπό ἐσωστρέφειες. Καί τό πιό σημαντικό στίς ἡμέρες μας: στήν κρίση ἀπαντοῦμε μέ τέχνη καί πολιτισμό. Συστατικά πού μᾶς χαρακτηρίζουν ἀνά τούς αἰῶνες. Ἡ Κρήτη πάντα ὑπῆρξε σταυροδρόμι ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν, πολιτισμῶν καί τέχνης, καί σήμερα αὐτό συνεχίζεται στό μέτρο πού μᾶς ἀναλογεῖ.
Ἀγαπητοί φίλες καί φίλοι,
Ἡ ἱστορικός Ναυσικᾶ Πανσελήνου γράφει: «Ἡ βυζαντινή τέχνη διαδραμάτισε δημιουργικό ρόλο στόν τομέα τῆς καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης καί ἰδιαίτερα στήν ζωγραφική, πού διακρίνεται γιά τήν πρωτοτυπία της, τόν ὑπερβατικό της χαρακτῆρα καί τήν ἀνθρωποκεντρική της ἔκφραση». Τό φῶς καί τό χρῶμα δημιουργοῦν τήν αἴσθηση τοῦ ὑψηλοῦ. Γι’ αὐτό στά ἔργα τέχνης ἔχει μεγάλη σημασία τό χρῶμα καί ὁ διακοσμητικός του ρόλος. Τό χρυσό καί τό μπλέ τοῦ κοβάλτιου δημιουργοῦν ἕνα ἄχωρο καί ἄχρονο χῶρο συμβάλλοντας σέ μιά πνευματική καί ὑπερβατική πραγματικότητα τῆς βυζαντινῆς τέχνης. Ὡστόσο, σήμερα παρατηρεῖται μιά ἐσωστρέφεια, ἐπανάληψη καί τυποποίηση, χαρακτηριστικά πού δέν συνάδουν μέ τό πνεῦμα τῆς βυζαντινῆς τέχνης. Γιά νά ἀποφύγουμε αὐτές τίς ἀρνητικές συνέπειες πρέπει νά καινοτομήσουμε καί νά ἀναζητήσουμε τίς ἐκφράσεις πού θά ἀνανεώσουν τήν βυζαντινή τέχνη.
Σεβασμιώτατε,
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γι’ αὐτήν τήν πρωτοβουλία Σας, πού σκοπό ἔχει νά ἀναδείξει τήν Ἱερή Τέχνη σέ παράγοντα δημιουργίας καί ὑπέρβασης ὄχι μόνο στήν τέχνη ἀλλά καί στήν καθημερινότητά μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ».

""Ἡ Ἔκθεση θά λειτουργεῖ ἕως καί τήν 1η Σεπτεμβρίου 2013 καθημερινά ἀπό 9.00 π.μ. ἕως 1.00 μ.μ. καί ἀπό 6.00 μ.μ. ἕως 9.00 μ.μ. Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.
Παραθέτομε, τέλος, τά ὀνόματα τῶν Ἁγιογράφων πού συμμετέχουν στήν ἐφετεινή Β΄ Ἔκθεση Ἁγιογραφίας: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΕ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, Αἰδεσ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Αἰδεσ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Αἰδεσ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Αἰδεσ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ-ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καί ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΡΥΛΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΟΥΡΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΜΙΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καί ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μπορεῖτε παρακάτω νά ἀναγνώσετε, κατεβάσετε καί ἐκτυπώσετε τό φυλλάδιο τῆς Β΄ Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας, τό ὁποῖο περιλαμβάνει ἀναλυτικούς πίνακες μέ τούς Ἁγιογράφους καί τά ἔργα πού ἐκτίθενται.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες