Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Ρέθυμνο, Σάββατο 5η Μαΐου 2018

 

ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΟ

   Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου μέ βα­θει­ά θλί­ψη ἀ­ναγ­γέλ­λει τήν εἰς Κύ­ρι­ον ἐκ­δη­μί­α τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου Σταύ­ρου Τζαγ­κα­ρά­κη.

   Τό σκή­νω­μα τοῦ κε­κοι­μη­μέ­νου Ἱ­ε­ρέ­ως Σταύ­ρου θά με­τα­φερ­θεῖ στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης τό πρω­ΐ τῆς Δευ­τέ­ρας 7ης Μα­ΐ­ου 2018 καί ἀ­πό ὥ­ρας 7:30 π.μ., ὁ­πό­τε καί θά τε­λε­σθεῖ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

   Ἡ ἐ­ξό­δι­ος ἀ­κο­λου­θί­α θά τε­λε­σθεῖ στίς 3:00 μ.μ. τῆς ἴ­δι­ας ἡ­μέ­ρας.

   Πα­ρα­κα­λοῦ­με θερ­μά νά εὔ­χε­σθε γι­ά τήν ἀ­νά­παυ­ση τῆς ψυ­χῆς τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου Σταύ­ρου Τζαγ­κα­ρά­κη με­τά πάν­των τῶν Ἁ­γί­ων.

 

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη

Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες