Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 
 

 

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΑΝΤΙΤΙΣΣΑΣ

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Βενετία, Santa Maria Della Salute

   Την Τρίτη 22α Μαΐου 2018 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, εκ προσώπου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, συνοδευόμενος από τον Κωδικογράφο της Συνόδου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη, και τα μέλη του Σωματείου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου "Ανδρέας ο Κρήτης" τέλεσαν, με την ευλογία και παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, την Ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως, ποίημα του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ενώπιον της Ιεράς και Ιστορικής Εικόνος της Παναγίας της Μεσοπαντίτισσας, η οποία προέρχεται από τον Χάνδακα της Κρήτης, αποτελούσε πνευματικό θησαυρό της ευσέβειας του Κρητικού Λαού, μεταφέρθηκε στη Βενετία κατά τον Κρητικό Πόλεμο και από το 1669 μ.Χ. φυλάσσεται στο Ναό της Santa Maria Della Salute (Ναός της Παναγίας της Υγείας).

 

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

   Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος από την 21η έως την 24η Μαΐου 2018 θα βρίσκεται, εκ προσώπου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, στην Βενετία συνοδεύοντας τα μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου στο προσκύνημά τους στην Παναγία την Μεσοπαντίτισσα, η οποία προέρχεται από τον Χάνδακα της Κρήτης, αποτελούσε πνευματικό θησαυρό της ευσέβειας του Κρητικού Λαού, μεταφέρθηκε εκεί κατά τον Κρητικό Πόλεμο και τα τελευταία 350 έτη φυλάσσεται στον Ναό της Santa Maria Della Salute. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές ο Ρεθύμνιος Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, στο περίφημο ποιητικό έργο του «Ο Κρητικός Πόλεμος», αναφέρεται στην Εικόνα της Μεσοπαντίτισσας, όπως για παράδειγμα στο εξής δίστιχο: «Πλιο παρακάλια δε γροικώ κ' εσφάγηκ' η καρδιά μου - κ' εμίσεψες, Παρθένα μου, Mεσοπαντίτισσά μου».

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ


   Ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι τήν 20ή καί τήν 21 Μα­ΐ­ου 2018 ἡ Ἱ­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κή Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ἑ­ορ­τά­ζει τούς προ­στά­τες καί ἐ­φό­ρους της, Ἁ­γί­ους Θε­ο­στέ­πτους Βα­σι­λεῖς καί Ἰ­σα­πο­στό­λους Κων­σταν­τῖ­νο καί Ἑ­λέ­νη.

   Οἱ Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θί­ες τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως θά τε­λε­σθοῦν σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ:

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ὥρα 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

   Ὁ Ὅμιλος Ἐθελοντῶν κατά τοῦ καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ - Παράρτημα Ἡρακλείου» καί ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου σᾶς προσκαλοῦν στήν ἐκδήλωση μέ θέμα: «Καρκίνος Θυρεοειδοῦς, νεότερα δεδομένα γιά διάγνωση καί ἀντιμετώπιση», ἡ ὁποία θα πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 23η Μαΐου 2018 καί ὥρα 6:00 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

   Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

 

«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, 8.00 μ.μ.

Αἴθουσα "ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ" (Ὠδεῖο Ρεθύμνου)

   Τήν Τε­τάρ­τη 30ή Μα­ΐ­ου 2018 καί ὥ­ρα 8.00 μ.μ., ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου θά πραγ­μα­το­ποι­ή­σει Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως (29 Μα­ΐ­ου 1453) μέ τίτλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», στήν αἴ­θου­σα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ» (Ὠ­δεῖ­ο Ρε­θύ­μνου).

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ:

"Ο ΑΝΤΙΣΚΑΡΟΣ"

Δευτέρα 4 Ἰουνίου 2018, ὥρα 7:30 μ.μ.

Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Ρεθύμνης

Δεῖτε τήν πρόσκληση στό σύνδεσμο: Ο ΑΝΤΙΣΚΑΡΟΣ.

 

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Δείτε φωτοστιγμιότυπα από τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό της Εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος, το εσπέρας της Τετάρτης 16ης Μαΐου 2018, στον Πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Πανόρμου Μυλοποτάμου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Σίσες Μυλοποτάμου

Δείτε την πρόσκληση στο σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

"Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

   Την Τετάρτη 9η Μαΐου 2018, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου, πραγματοποιήθηκε η Θεολογική Εσπερίδα που διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Ατσιποπούλου, υπό την αιγίδα της Ενορίας Ατσιποπούλου, με θέμα: "Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ".

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες