Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δεῖτε ὅλες τίς ἀναρτήσεις σχετικά μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

 

 

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Διαβάσετε παρακάτω τό Σεπτό Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ, γιά τήν Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (1η Σεπτεμβρίου). Ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει ἀφιερωθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἑορτασμός θεσπίσθηκε μέ Ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν 6η Ἰουνίου 1989.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ιερά Μονή Αρκαδίου: Το χρονικό

και ο διεθνής αντίκτυπος του ολοκαυτώματος»

Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016 - Ώρα: 8:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Χρωμοναστηρίου σε συνεργασία με τον Π.Σ. Χρωμοναστηρίου, το Σύλλογο Χρωμοναστηριανών Αττικής «Παναγία Κερά» και την Π.Ε.Χ. «Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝΑΡΗ», σας προσκαλούν το Σάββατο 27 Αυγούστου και ώρα 08:00 μμ, σε εκδήλωση που διοργανώνουν  με την ευκαιρία συμπληρώσεως 150 χρόνων από το ηρωικό ολοκαύτωμα της Ι.Μ. Αρκαδίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου.

 

Δεῖτε τήν πρόσκληση καί τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως

στό σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΝΣΕΡΤΟΥ.

 

 

ΕΞΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΩΣΑΚΟΥ


Α Γ Γ Ε Λ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

 

Μετά βαθυτάτης θλίψεως ἀγγέλλομεν τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀοιδίμου Δαμασκηνοῦ Μοναχοῦ, ἐκ τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου.

 

Τήν Πέμπτην 25ην Αὐγούστου 2016 καί ἀπό ὥρας 7:00 π.μ. θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βωσάκου, ἡ δέ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ θά τελεσθῇ τήν 11ην πρό μεσημβρίας ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας.

 

Παρακαλοῦμεν ὅπως εὔχησθε διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου ἀδελφοῦ ἡμῶν Δαμασκηνοῦ Μοναχοῦ μετά τῶν Ἁγίων.

 

Ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ΄,

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ, ΑΞΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή, 21η Αὐγούστου 2016

Μέ τήν συμμετοχή πολυάριθμων προσκυνητῶν πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ Πανήγυρις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου, στόν Ἱερό Ναό του, πού βρίσκεται στήν γενέτειρά του Ἀξό Μυλοποτάμου.

 

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

14 καί 15 Αὐγούστου 2016

Πα­ρα­θέ­το­με πλού­σι­ο φω­το­γρα­φι­κό ὑ­λι­κό ἀ­πό τόν Μέ­γα Πα­νη­γυ­ρι­κό καί Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό, τόν Ὄρ­θρο καί τήν Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου στό Πα­νελ­λή­νι­ο Ἱ­ε­ρό Προ­σκύ­νη­μα τῆς Πα­να­γί­ας Σου­με­λᾶ τοῦ ὄ­ρους Βερ­μί­ου, στό Νο­μό Ἠ­μα­θί­ας.

 

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυριακή, 14 Αὐγούστου 2016

Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος βρί­σκε­ται ἀ­πό τό Σάβ­βα­το, 13η Αὐ­γού­στου 2016, στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Βε­ροί­ας, Να­ού­σης καί Καμ­πα­νί­ας, κα­τό­πιν εὐ­γε­νι­κῆς προ­σκλή­σε­ως τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος, προ­κει­μέ­νου νά συμ­με­τά­σχει στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη τῆς Πα­να­γί­ας Σου­με­λᾶ τοῦ ὄ­ρους Βερ­μί­ου, κα­τά τήν Με­γά­λη Θε­ο­μη­το­ρι­κή Ἑ­ορ­τή τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.

 

 

ΟΜΙΛΙΑΙ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ


Διαβάσετε παρακάτω, ἀκολουθώντας τούς ἀντίστοιχους συνδέσμους, τίς Ὁμιλίες τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τίς ὁποῖες ἐξεφώνησε κατά τά παρελθόντα ἔτη (2010-2015), κατά τίς Ἱερές Πανηγύρεις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ Τραπεζοῦντος.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες