Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 150ή ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

(1866-2016)

Δεῖτε ἐδῶ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης

γιά τήν Ἑκατονπεντηκονταετηρίδα τοῦ Ὁλοκαυτώματος

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου.

 

 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

* * *

 

 

   Ἀ­δελ­φοί καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ εὐ­λο­γη­μέ­να,

 

   Δι­ὰ τῆς χά­ρι­τος καὶ τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας τοῦ Θε­οῦ εἰ­σερ­χό­με­θα ἀ­πὸ τῆς αὔ­ρι­ον εἰς τὸ στά­δι­ον τῆς Ἁ­γί­ας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, τῆς κα­ταλ­λη­λο­τέ­ρας πε­ρι­ό­δου δι­ὰ τὴν στρο­φὴν τῆς ἀν­θρω­πί­νης ψυ­χῆς, τῆς ἰ­δι­κῆς μας ψυ­χῆς, πρὸς τὸν Κύ­ρι­ον.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δείτε το Πρόγραμμα ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Α΄ ΕΒΔΟΜΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

   Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι, ὅ­πως κά­θε χρό­νο ἔτ­σι καί ἐ­φέ­τος, ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά χο­ρο­στα­τεῖ κά­θε Κυ­ρι­α­κή τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά ἀ­κο­λου­θεῖ ὁ­μι­λί­α ἀ­πό τούς πα­ρα­κά­τω ὁ­μι­λη­τές.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΠΙ Τῌ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 21 ΕΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κυροῦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης

Σάββατο τῶν Ψυχῶν, 18 Φεβρουαρίου 2017

   Στό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης, τοῦ μοναστηριοῦ πού ἀναστηλώθηκε ἐκ βάθρων μέ τή φροντίδα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Θεοδώρου καί στόν περίβολο τοῦ ὁποίου ἀναπαύεται τό σεπτό σκήνωμά του, πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο τῶν Ψυχῶν, 18η Φεβρουαρίου 2017, τό Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου μέ τήν συμπλήρωση 21 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.

 

 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

«Από το μπαρόκ στο μοντέρνο»

του Πανοσιολ. Αρχιμ. Ελευθερίου Κουμασίδη

Κριτική από τον Κωστή Ηλ. Παπαδάκη

 

ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
http://ret-anadromes.blogspot.com

 

   Το Ρέθυμνο, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017, έζησε στιγμές μουσικής μαγείας και ανάτασης, με τη συναυλία που έδωσε ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης π. Ελευθέριος Κουμασίδης, στο Ωδείο της πόλης μας, με τον τίτλο: «Από το μπαρόκ στο μοντέρνο». Τη συναυλία αυτή συνδιοργάνωσαν η Ι. Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου και την τίμησαν με λόγο μεστό τόσο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευγένιος όσο και ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου κ. Σπυρίδων Ραφτάκης.

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

ΤΟΥ π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΑΣΙΔΗ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ»

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017


   Στην κατάμεστη αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13η Φεβρουαρίου 2017 το ρεσιτάλ πιάνου του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Ελευθερίου Κουμασίδη, Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, με τίτλο «από το μπαρόκ στο μοντέρνο». Ήταν μία ακόμη μουσική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου.

 

 

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ,

ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ,

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

   Τήν Παρασκευή 10η Φεβρουαρίου 2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος δέχθηκε στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Ὑποστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Λαγουδάκη, νέου Διευθυντοῦ τῆς Γενικῆς Περιφερειακῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Κρήτης, τόν ὁποῖο συνόδευε ὁ κ. Ἀντώνιος Ρουτζάκης, Ἀστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνης.

 

 

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017


   Τήν Πέμπτη 9η Φεβρουαρίου 2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἔφεδρου Ταξίαρχου κ. Στυλιανοῦ Κιαγιαδάκη, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Νομοῦ Ρεθύμνης, ἐπισκέφθηκε τά γραφεῖα τοῦ Συνδέσμου γιά τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες