Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ ,ΒΙΖ´

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

***

 

   Ἀ­δελ­φοὶ ἠ­γα­πη­μέ­νοι καὶ τέ­κνα θε­ο­φι­λῆ ἐν τῷ Ἀ­να­στάν­τι Κυ­ρί­ῳ,

 

   «Ἐν τῷ κό­σμῳ θλῖ­ψιν ἕ­ξε­τε˙ ἀλ­λὰ θαρ­σεῖ­τε, ἐ­γὼ νε­νί­κη­κα τὸν κό­σμον» (Ἰ­ω­άν. ις΄, 33), δι­α­βε­βαι­ώ­νει ὁ θα­νά­τῳ τὸν θά­να­τον μό­νος πα­τή­σας Κύ­ρι­ος τὰς γε­νε­ὰς τῶν ἀν­θρώ­πων. Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! ἀ­να­φω­νοῦ­μεν καὶ ἡ­μεῖς πρὸς πάν­τας τοὺς ἐγ­γὺς καὶ τοὺς μα­κρὰν ἀ­πὸ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ταύ­της Αὐ­λῆς τοῦ βι­ω­μα­τι­κοῦ ἐν τῷ κό­σμῳ σταυ­ροῦ καὶ τῆς θλί­ψε­ως∙ ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τῆς Αὐ­λῆς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως∙ ἀ­πὸ τῆς κόγ­χης ταύ­της τῆς γῆς, τῆς Κων­σταν­τί­νου Πό­λε­ως, ἀ­πὸ ὅ­που δι­α­κη­ρύτ­τε­ται ὅ­τι «ζω­ὴ πο­λι­τεύ­ε­ται», δι­α­λυ­ο­μέ­νης τῆς κά­θε εἴ­δους φθο­ρᾶς καὶ αὐ­τοῦ τοῦ θα­νά­του.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

   Χρι­στός Ἀ­νέ­στη! Ἀ­γα­πη­μέ­να μου παι­δι­ά τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας.

 

   «Ἀ­να­στά­σε­ως ἡ­μέ­ρα, καὶ λαμ­πρυν­θῶ­μεν τῇ πα­νη­γύ­ρει, καὶ ἀλ­λή­λους πε­ρι­πτυ­ξώ­με­θα. Εἴ­πω­μεν ἀ­δελ­φοί, καὶ τοῖς μι­σοῦ­σιν ἡ­μᾶς· Συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τα τῇ Ἀ­να­στά­σει, καὶ οὕ­τω βο­ή­σω­μεν· Χρι­στὸς ἀ­νέ­στη ἐκ νε­κρῶν, θα­νά­τῳ θά­να­τον πα­τή­σας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνή­μα­σι, ζω­ὴν χα­ρι­σά­με­νος».

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΗΣ κ. ΒΛΑΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ
"Η ζωή στην Εντατική"
Σάββατο 6 Μαΐου 2017, 6.30 μ.μ.
Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, Ρέθυμνο

Δείτε την πρόσκληση για την παρουσίαση στο σύνδεσμο: Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 25 Ἀπριλίου 2017, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί μελέτησε θέματα τῆς ζωῆς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 

 

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, Μνήμη Ἁγίου Γεωργίου, 23 Ἀπριλίου 2017

   Μέ λαμπρότητα καί τήν συμμετοχή πολλῶν φιλάγιων πιστῶν τελέσθηκαν ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 23η Ἀπριλίου 2017, τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στήν Παλαίλιμνο Ρεθύμνου.

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΟΝΙΘΕΣ

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017


   Την Παρασκευή 21 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στα Γουλεδιανά η δεύτερη συνάντηση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ονιθές. Η αρχαία αυτή πόλη, που είναι αταύτιστη, θεωρείται πως καταλάμβανε το νοτιοανατολικό τμήμα της επικράτειας της αρχαίας Ρίθυμνας.

 

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 18 Ἀπριλίου 2017


   Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 18η Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ἀναστασίμου Ὄρθρου καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Γυνακείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης.

 

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό από τις Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος του έτους 2017, στις οποίες προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος.

 

 

Η ΛΑΜΠΡΟΦΌΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή του Πάσχα, 16 Ἀπριλίου 2017


   Μέ τήν συμμετοχή τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί πολλῶν πιστῶν ἑορτάσθηκε ἡ Λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

ΚΑΛΑΝΔΑΡΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Μεγάλη Πέμπτη, 13 Ἀπριλίου 2017


   Τό πρωί τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 13ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, στόν οἰκισμό Καλανδαρέ Μυλοποτάμου.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες