Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Παναγία Ἀντιφωνήτρια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυριοκεφάλων

Ἱερά Ἀκολουθία Συνάξεως Παναγίας Ἀντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων.

Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Α΄, σσ. 71-81.


 

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Γ΄
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Πατελάρος

Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πατελάρου.

Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 10-13.

Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πατελάρου.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Γ΄, σσ. 247-259.


 

Ὁ Ἅγιος Νεοϊερομάρτυς Γεράσιμος
Ἐπίσκοπος Ρεθύμνης

Βίος τοῦ Ἁγίου Νεοϊερομάρτυρος Γερασίμου, Ἐπισκόπου Ρεθύμνης.
Πηγή: Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης, ἐκλ. Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης, Ἡμερολόγιον ἔτους 2013 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Κρητῶν Νεομαρτύρων Ἐπισκόπων (Νεοϊερομαρτύρων) καί τῶν σύν αὐτοῖς ἀθλησάντων ἐν ἔτει 1821.

Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Β΄, σσ. 327-341.


 

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀγαθόπους ὁ ἐκ Πανόρμου
ἐκ τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων

 

Βίος τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀγαθόποδος.
Πηγή: Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκης, Δρ. Καθηγητοῦ Ἀνωτ. Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης, Ἡμερολόγιον ἔτους 2012 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Γορτύνῃ τῆς Κρήτης Μαρτυρησάντων.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Β΄, σσ. 3-17.


 

Οἱ Ἅγιοι Τέσσερεις Νεομάρτυρες Ρεθύμνης

Βίος τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνης.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 33-36.

Ἱερά Ἀκολουθία τῶν ἉγίωνΤεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνης : Α΄ ΜΕΡΟΣ - Β΄ ΜΕΡΟΣ
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Α΄, σσ. 265-276.


 

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ματθαῖος
ὁ ἐκ Γερακαρίου

Βίος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ματθαίου.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 37-38.

 

ΟΙ ΕΞ ΑΡΝΗΣΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΕΚ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ, Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης, Μόνιμος Ἐπίκουρος Καθηγητής Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, Ἀπό τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου τοῦ ἔτους 2019, σελ. 21-16.

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΕΚ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, Ο ΕΝ ΡΕΘΥΜΝῌ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ, Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης, Θεολόγος, Ἀπό τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου τοῦ ἔτους 2019, σελ. 29-113.

 

Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ματθαίου.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Γ΄, σσ. 233-244.


 

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Γεδεών ὁ Καρακαλληνός

Βίος Ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Καρακαλληνοῦ.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 20-23.

Ἱερά Ἀκολουθία Ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Καρακαλληνοῦ.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Β΄, σσ. 21-32.


 

Αἱ Ἅγιαι Πέντε Κανονικαί Παρθένοι

Βίος τῶν Ἁγίων Πέντε Κανονικῶν Παρθένων.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 26-29.

Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Πέντε Κανονικῶν Παρθένων.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Β΄, σσ. 297-308.


Ὁ Ὅσιος Κύρ-Ἰωάννης ὁ Ξένος

 

Βίος Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 16-20.

Ἱερά Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Α΄, σσ. 111-122.


 

Ὁ Ὅσιος Ἰγνάτιος ὁ Σιναΐτης
ὁ ἐκ Ρεθύμνης

Βίος τοῦ Ὁσίου Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 23-24.

Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Β΄, σσ. 91-101.


 

Ὁ Ὅσιος Μεθόδιος ὁ ἐν Νιβρύτῳ
ὁ ἐκ Ρεθύμνης

Βίος τοῦ Ὁσίου Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ.
Πηγή: Αἰδεσ. Παντελεήμων Σακελλαρίδης, "Ἅγιοι καί Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου", Πτυχιακή ἐργασία, Ρέθυμνο 2009, σσ. 24-26.

Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ.
Πηγή: "Κρητικόν Πανάγιον, ἤτοι Ἀκολουθίαι Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων", Ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἡράκλειο 2001, τ. Β΄, σσ. 345-358.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες